Takibe , Borca , Faize ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

T.C.
İSTANBUL …………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 201…../……………….Esas

İtiraz Eden Borçlu :

Karşı Taraf Alacaklı :

Vekili :

D.Konusu : Takibe, borca,faize ve yetkiye itirazlarımızdan ibarettir.

İtirazlarımız :

İSTANBUL ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘nün 201…./………….. Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri …………. tarihinde tebliğ aldım. İ.İ.K uyarınca yasal süresi içinde takibe, borca,yetkiye ve tüm ferilerine itirazlarımı sunmaktayım.

YETKİ İTİRAZIM VARDIR.

Adresim , ……………………………………………………………………….. Adresidir. Dolayısıyla takip yetkili ……………………… İcra Müdürlüğünde açılması gerekirken yetkisiz İSTANBUL İcra Müdürlüğünde açılmıştır. Dolayısıyla işbu takip ………………………İcra Müdürlüğünde açılması gerekirken İSTANBUL İcra Müdürlüğünde açıldığından takibin yetkisine itiraz ediyorum.

BORCA İTİRAZIM VARDIR.

……………………….. TL’lik bir ………………. borcum bulunmamaktadır. Dolayısıyla takip konusu borca itiraz ediyorum.Ayrıca işlemiş faize de itiraz ediyorum.

Haksız ve hukuka aykırı olarak başlatılan takibe, borca,yetkiye ve tüm fer’ilerine yasal süresi içerisinde itiraz ederek takibin durdurulmasını talep etmekteyim.

Netice ve Talep : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere; takibe, borca,yetkiye ve fer’ilerine yapmış olduğum itirazlarımın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

05.10.2019
İtiraz Eden Borçlu

Related Articles

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir