ÖDEME EMRİ NEDİR ?

Ödeme emri; icra dairesi tarafından herhangi bir dekont, fatura, cari hesap, senet, çek, elden verilen para vb borçla ilgili olarak borçlu tarafa icra dairesince gönderilen ve borçlunun belirtilen süre içerisinde belirtilen kişilere olan borcunun ödenmesini ihtar eden belgedir.

Ödeme emri; üzerinde gönderilen icra dairesi ve dosya numarası başta olmak üzere icra takibini başlatan alacaklı ismi ile borçlu taraf ya da tarafların isminin gösterildiği, bununla beraber takibe neden olan alacak sebebi ile alacak sebebine bağlı olarak hesaplanan icra takibi öncesi faiz ve masraf detaylarının yer aldığı yer aldığı resmi evraktır. Bu resmi evrak genellikle tek belgeden oluşur ve icra dosyasının ana unsunuru oluşturur.

Ödeme emri;

  1. İlamsız Adi takiplerde Ödeme Emri Örnek : 7
  2. Kambiyo alacaklarına istinaden İlamsız takiplerde Ödeme Emri Örnek : 10
  3. Kira alacaklarına istinaden adi takiplerde Ödeme Emri Örnek : 13
  4. İpoteğin paraya çevrilmesi takiplerinde Ödeme Emri Örnek : 6 ve Örnek : 9
  5. Rehnin paraya çevrilmesi takiplerinde Ödeme Emri Örnek : 8 şeklinde adlandırılabilir.

İlamsız adi takiplerde ödeme emri Örnek : 7 herhangi bir fatura, cari hesap, dekont, elden verilen para vb gibi borçlara istinaden açılan adi takiplerdir.

Kambiyo senetlerine ilişkin başlatılan takiplerde ödeme emri Örnek : 10 çek ve senetlerden kaynaklanan borçlara istinaden başlatılan icra takipleridir.

Örnek 13 olarak başlatılan takipler herhangi bir işyeri, arsa, daire vb.nden kaynaklanan kira alacaklarına istinaden başlatılan icra takipleridir.

Örnek : 6 veya Örnek : 9 takipleri ipotekli herhangi bir taşınmazın (işyeri, arsa, daire.. vb) paraya çevrilmesine istinaden başlatılan icra takipleridir.

Örnek : 8 takibi ise rehinli herhangi bir aracın paraya çevrilmesine istinaden başlatılan icra takibidir.

Related Articles

İlamlı Takip nedir?

İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre dava sonunda verdiği karar istinaden…

Haciz Nedir

    Haciz Nedir: Haciz denildiğinde aklımıza hemen ev haczi gelmektedir fakat haciz işlemi sadece ev haczini kapsamamaktadır. Haciz; İcra takibi açılıp borçluya ödeme emri tebliğ…

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir