İlamlı Takip nedir?

İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre dava sonunda verdiği karar istinaden taraf ya da taraflar avukatına belirli miktarda vekalet ücreti, yargılama gideri, masraf ya da harç alacağı hükmeder. Bu alacaklara istinaden de mahkemenin ilamı gereği taraf avukatı ya da avukatları yasal takip ile bu alacağa takip açabilir. İşte bu tür takipler ilamlı takiplerdir.

İlam ; mahkemenin vermiş olduğu yani hükmünü açıklamış olduğu hakim onaylı resmi belgelerdir.

İlamın konusu genel olarak para alacaklarıdır. Para alacağı dışında ; tahliye, çocuk teslimi şeklinde yükümlülükler de icra takibine konu edilebilmektedir.

İlgili mahkemenin vermiş olduğu kararda hükümler açıktır ve karar içeriğinde hangi alacaklara hükmedilmişse alacaklı tarafça o alacağa ya da alacaklara istinaden icra takibi başlatılır. Başlatılan icra takibinde borçlu tarafa gönderilen evrak ise icra emridir. İcra emri icra dairesi tarafından düzenlenerek borçlu tarafa tebliğ edilmek üzere gönderilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şudur ki; eğer taraf olarak sizin de avukatınız var ise icra dairesince düzenlenen icra emri size değil avukatınıza gönderilecektir.

İcra dairesinin görevi başlatılan takip ile ilgili yapılabilecek tüm işlemleri talep edilmesi ve yasaya uygun olması dahilinde yerine getirmektir. Şayet; icra emri gelmiş ve bu icra emrine karşın herhangi bir ödeme vs. yapmamışsanız icra takibi kesinleşir ve alacaklı tarafın borç ödenmemiş olması sebebi ile haciz işlemleri yapmaya hakkı doğmuş olur. Bu nedenle borçlu tarafın icra emrini aldıktan 7 iş günü içinde mutlaka ve mutlaka başlatılan ilamlı takipteki güncel borç miktarını hesaplatarak ödemesi yapması gerekmektedir. İlamlı takiplerde ödeme yapmak için 7 iş günü kesin süredir.

Merak edenler için şundan da bahsetmeliyiz ki:
İlamlı icralarda itiraz etme hakkı mevcuttur. Ancak ilamsız takiplerden farklı bir süreç işlemektedir. Şöyle ki; açılan takip mahkeme ilamına dayandığından itiraz da yine mahkeme kanalı ile gerçekleşebilmektedir.

Borçlu taraf bu takibi durdurmak ya da takibin iptalini sağlamak için kesinlikle ve kesinlikle tehir-i icra kararı getirmelidir. Tehir-i icra kararı yani takibin geri bırakılması kararı yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozmak adına bir üst mahkemeden belirli bir süre içinde alınması gereken ilamdır.

Peki bu karar nasıl alınır ve yapılması gereken işlemler nelerdir?

Tehir-i icra kararı almak için öncelikle bu kararı getirmek amacı ile borçlu olarak tarafınıza mehil verilmesi hususunda takibi başlatan icra dairesinin ilgili esas sayılı dosyasına talepte bulunmanız gerekir. Talepte bulunduktan sonra icra dairesi dosyanın hesabını çıkartır. Çıkan hesap teminat adı altında borçlu tarafça icra dosyasına yatırılır ve dosyada depo edilri. Para yatırıldıktan sonra icra dairesi bu kararı getirmeniz için size 60 ya da 90 gün olmak üzere mehil (süre) verir. Mehil vesikası alan borçlu taraf icra takibine konu ilamı veren mahkemeye bu belgeyi sunar ve dosya yerel mahkemeden bir üst mahkemeye gider.

Şayet icra dairesinin vermiş olduğu süre içinde tehir-i icra kararı getirilir ve icra dosyasına sunulursa takip durur ve hakkınızda işlem yapılmaz. Tam aksine karar verilen süre içinde getirilmezse dosyaya mehil için yatırdığınız teminat tahsilata dönüşür ve alacaklı tarafa ödenmesi ile dosya borcu bittiğinden icra dosyası da kapanır.

Related Articles

Haciz Nedir

    Haciz Nedir: Haciz denildiğinde aklımıza hemen ev haczi gelmektedir fakat haciz işlemi sadece ev haczini kapsamamaktadır. Haciz; İcra takibi açılıp borçluya ödeme emri tebliğ…

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. İstanbul 2.icrada 2 tane üzerime haciz (araç haczi) gözükmektedir.ben borçlarımı ödedim dekontlar elimde .garanti bankası maaş müşterisi olarak sıkıntı yasiyor,UYAP sisteminde haciz görünüyor diye hiçbir kampanyadan yararlanamıyor um.Daha önce yapı kredi ile çalışırken böyle bir şey yoktu.bankadan bankaya değişiyor mu.icrq dairesine gidip sorguladım,bişey yok.dilekce de yazdım ama hala sistemden daha doğrusu bazı bankaların sisteminden düşmedi.burda benim ne suçum var?ne yapmam lazım ?

  2. İstanbul 2.icrada 2 tane üzerime haciz (araç haczi) gözükmektedir.ben borçlarımı ödedim dekontlar elimde .garanti bankası maaş müşterisi olarak sıkıntı yasiyor,UYAP sisteminde haciz görünüyor diye hiçbir kampanyadan yararlanamıyor um.Daha önce yapı kredi ile çalışırken böyle bir şey yoktu.bankadan bankaya değişiyor mu.icrq dairesine gidip sorguladım,bişey yok.dilekce de yazdım ama hala sistemden daha doğrusu bazı bankaların sisteminden düşmedi.burda benim ne suçum var?ne yapmam lazım ?