İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız takipler genellikle genel haciz yoluyla takip içerisinde yer alan takip türleridir ve Türkiye de mevcutta en çok kullanılan takip türüdür. Bu takibe nasıl ve ne sürede itiraz edileceği daha önce sitemizde paylaşılmıştı. İlamsız takiplerde ödeme emrine ( genellikle örnek no 7) itiraz süresi tebliğden sonraki günden başlamak üzere 7 gündür. 7. Gün tatile rastlarsa son gün ilk günün mesai bitimine kadar uzar.

Bu itiraz doğrudan Ödeme emrinin gönderildiği icra dairesine yapılabileceği gibi Şayet başka ilçe sınırları içinde ikamet ediyorsanız size en yakın icra dairesi muhabere kalemi ya da nöbetçi icra dairesine giderek de itirazınızı yapabilirsiniz.

T.C. İSTANBUL ANADOLU ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

DOSYA NO : 2019/…………….. ESAS

BEYANDA BULUNAN BORÇLU :

T.C.K.N. :

ADRES :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

KONUSU : Borca itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda yazılı dosya numaranızdan gönderilen örnek no 7 ödeme emri …………….. tarihinde bize ulaşmıştır. Süresi içerisinde itirazlarımı sunarım.

Dosyada alacaklı görünen tarafa hiç bir borcum yoktur. İşbu sebeple İcra takibinde gönderilen ödeme emrine, ödeme emrindeki borca, işlemiş faize ve faiz oranına ve ferilerine itiraz ediyorum.

SONUÇ ve TALEP:

İtirazlarımın kabulü ile icra dosyasının durdurulmasına karar verilmesini talep ederim.

Borçlu Adı Soyadı

TC: …………

İmza

Related Articles

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir