İhtiyati Haciz Talebinden Vazgeçme

İSTANBUL …….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ;

Tarih,

DOSYA NO :……………….D.İŞ

BEYANDA BULUNAN
DAVACI :
VEKİLİ :

BORÇLU :

KONUSU : İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin yukarıda değişik iş numarası belirtilen dosyasına ilişkin olarak ; borçlu/borçlular aleyhine ………….. tarihinde ihtiyati haciz talebinde bulunmuş idik.

Ancak gördüğümüz lüzum üzerine borçlu/borçlular hakkındaki ihtiyati haciz talebimizden vazgeçiyoruz. İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz sebebiyle gereğinin yapılmasını ve davaya konu evrak aslının tarafımıza iadesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Related Articles

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir